Insights

Insights Discovery

is een waardevrij ontwikkelingsinstrument, dat ervan uitgaat dat elke persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Insights Discovery  geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van jouw voorkeursstijl in gedrag.

Insights Discovery zegt iets over jouw gedragsvoorkeuren en niets over waar je wel of niet goed in bent.

Intelligentie, vaardigheid en interesses worden niet gemeten. Insights Discovery is daarom geen test of assessment ter beoordeling van competenties of geschiktheid voor een bepaalde functie. Voor dit soort doeleinden wordt Insights Discovery dan ook niet gebruikt.

Een Insights Discovery Profiel

geeft zelfinzicht, en inzicht in anderen. Het is daarom bij uitstek een instrument voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, als ook organisatie ontwikkeling. Zelfinzicht is de basis voor persoonlijke groei.

Het ene Insights type is niet beter dan het andere. Elk type heeft voor- en nadelen, kwaliteiten en beperkingen. Iedereen kan ongeacht zijn of haar type, leren zich met alle andere typen te verbinden. Verschillen in typen zijn juist waardevol. Verschillende typen kunnen elkaar aanvullen en bijvoorbeeld de samenwerking sterker en effectiever maken.

Mijn ervaring is dat na het lezen van je eigen profiel er veel ‘op z’n plek valt’ en dat je tevens leert waar de belangrijkste kansen liggen voor jezelf als persoon.

Insights Discovery is gebaseerd

op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem/haar een bepaalde kijk op situaties geeft. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt bijvoorbeeld de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, de wijze van samenwerking en leidinggeven.

Meer weten?

Meer weten over Insights Discovery? Neem dan contact met me op, ik bespreek graag de mogelijkheden met je.

%d bloggers liken dit: