Over mij

Sinds 2011 heb ik, vanuit mijn eenmanszaak ‘Erik Staps’, verscheidene interim opdrachten uitgevoerd en diverse organisaties geadviseerd.

Ik heb hierbij steeds gewerkt vanuit de overtuiging dat het (weer) leveren van echte toegevoegde waarde door bedrijven cruciaal is. Langjarige directe betrokkenheid van het management, scherpe klantfocus en een lange termijnvisie zijn hierbij belangrijke succesfactoren.

Medio 2016 heb ik NL2i BV opgericht met als doel om samen met bedrijven te kunnen werken aan deze succesfactoren. Dit gebeurt zowel door het (voor een kortere periode) leveren van Interim management, Organisatieadvies en Coaching als door langjarig als aandeelhouder actief te Investeren.